راهبردهای سازگاری خاص:چگونگی کاهش استرس

 

آرمیدگی

آرمیدگی یکی از روش های مقابله با واکنش های جسمی استرس است. هنگام استرس،در ماهیچه های خود تنش ایجاد می کنیم.اگر یاد بگیریم که تنش یا کشیدگی ماهیچه ها را ،به کمک آرمیدگی،کاهش دهیم خواهیم توانست استرس را به کنترل خود در اوریم.

شیوه ی آرمیدگی:برای آرمیدگی شیوه های مختلفی وجود دارد .در این جا شیوه ی آرمیدگی جاکوبسون توضیح داده می شود .و آن عبارت از سفت و شل کردن شانزده گروه ماهیچه ی بدن است.اینک چگونگی آن:

روی صندلی ،مبل یا تخت خواب لم بدهید،خود را شل کنید،آرام و مرتب نفس عمیق بکشید .

روی اولین گروه ماهیچه ها (دست و ساعد)متمرکز شوید.

ماهیچه ها را به مدت پنج دقیقه سفت کنید.

ماهیچه ها را به تدیریج شل کنید،در حالی که به خود می گویید :آرام ،آرام....

روی تفاوت بین سفت شدن و شل شدن ماهیچه متمرکز شوید.

پیش از ان که به سراغ گروه دیگری از ماهیچه ها بروید،تمرین بالا را تکرار کنید.

آرمیدگی نوعی یادگیری است.همان طور که ورزش روزانه ظرفیت دستگاه تنفسی را افزایش می دهد،تمرین آرمیدگی (دونوبت در روز)نیز ظرفیت ارام گرفتن را بیشتر می کند.بنابراین در موقعیت های استرس زا تنها یک کلمه خواهید گفت:((آرام،آرام...))و بیشتر احساس آرامش خواهید کرد آرمیدگی واقعا خوشایند است،تمرین کنید. اما همه ی متخصصان باور ندارند که دستاورد های آرمیدگی بیشتر از دستاوردهای یک استراحت کامل و مناسب  باشد. .آنها معتقدند که هر کس به این فکر باشد که روزی دو بار و هر بار به مدت 20 دقیقه به خود برسد ،بدین صورت که افکار مزاحم را کنار بگذارد ،از هیجان های خود بکاهد و نگرش مثبت اتخاذ کند همان آثار آرمیدگی را به دست خواهد اورد.

منبع:کتاب بهداشت روانی  تالیف:دکتر حمزه گنجی

 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۵/۰۶/۱۱ساعت 19:16 PM  توسط سمانه رافت  |